Tréning trénerov
3-7.7.2023

Cieľom mobility bolo osvojenie si nových inovatívnych prístupov, metód, nástrojov v oblasti lektorskej činnosti. V rámci vzdelávania sme sa venovali podporovaniu kreativity a integrovali osvedčené postupy a skúsenosti týkajúce sa lektorskej činnosti, prezentovania a práce so skupinovou dynamikou.

Účastníci mobility:

 • PhDr. Marián Štermenský, PhD.
 • Mgr. Tomáš Perlovský
 
Miesto konania Erasmus+ mobility:
 • Palermo, Sicília, Taliansko
 
Projekt: 2022-1-SK01-KA122-ADU-000092358
 

Dokumenty k stiahnutiu:

Podpora tvorivosti, kritického myslenia a riešenia problémov v triede
13.-19.8.2023

Cieľom mobility bolo poskytnúť účastníkom rôzne stratégie, nástroje, nové nápady a metódy inovatívneho a interaktívneho vzdelávania založených na zážitkovom učení. Vzdelávanie podporovalo kreativitu, osvedčené postupy a skúsenosti v oblasti tvorivosti, kritického myslenia a riešenia problémov, ktoré školitelia zdieľali s účastníkmi v rámci všetkých aktivít.

Účastníci mobility:

 • PhDr. Svetlana Chomová, PhD.
 • Mgr. Tomáš Perlovský
 • PhDr. Veronika Vasilová, PhD.
 
Miesto konania Erasmus+ mobility:
 • Puerto-de-la-Cruz, Tenerife, Španielsko
 
Projekt: 2022-1-SK01-KA122-ADU-000092358
 

Dokumenty k stiahnutiu:

Diseminačné aktivity
9.10.2023

Získané poznatky z mobilít Erasmus+ boli dimeninované formou prezenčného workshopu:

Prvý workshop / Aktivita
 • Inovatívne metódy v práci lektorov, poradcov a koučov
 • Cieľová skupina: lektori, manažéri vzdelávania, HR špecialisti, psychológovia, pedagógovia
 
Druhý workshop / Aktivita
 • Ako riešiť problémy a využiť nové tehcniky vo vzdelávaní dospelých a v tíme
 • Cieľová skupina: lektori, manažéri vzdelávania, psychológovia, pedagógovia, odborní pracovníci v kultúre
 
 Dokumenty k stiahnutiu:

Spoločne identifikujeme riešenia pre vaše výzvy a posunieme vás vpred

Ak máte akékoľvek otázky, potreby či záujem o spoluprácu, neváhajte nás osloviť. Naša personálna agentúra vám pomôže nájsť talenty, poskytne vám expertné poradenstvo a efektívne riešenia pre vášu firmu.

Erasmus+

Sme úspešní žiadatelia a realizujeme projekt číslo: 2022-2-SK01-KA122-ADU-000092358

s názvom: Profesionalita, rešpekt, efektivita vzdelávania = BONUS (ďalej len „projekt“) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  v období 1.3.2023 do 29.2.2024.