Vzdelávanie

Pre našich klientov realizujeme rozvojové programy pokrývajúce rôzne potreby stratégie spoločnosti. Naše projekty máme plne prispôsobené súčasnosti, preto realizujeme rozvojové programy prezenčne, hybridne alebo online.

Zameriavame sa na rozvoj v oblastiach:

 • Leadership zručnosti
 • Komunikačné zručnosti
 • Decision making -rozhodovacie procesy
 • Obchodné zručnosti
 • Riadenie zmeny
 • Projektový manažment
 • Strategické myslenie
 • Časový manažment
 • Action learning

Koučing

Naši certifikovaní kouči vám pomôžu formou koučingu vhodnou pre vás a vašu spoločnosť.

Individuálny koučing
– Proces individuálnych stretnutí, ktoré vedú k aktívnemu stanovovaniu a napĺňaniu pracovných cieľov a k hľadaniu riešení pracovných, alebo medziľudských ťažkostí v pracovnom prostredí.

Skupinový koučing
– Je kombináciou koučingu s teambuildingovými aktivitami a zameriava sa na dosahovanie vysokej synergie tímov na exekutívnej úrovni.

Koučing pre rozvoj talentov
– Pomáha ľuďom byť efektívnejší v ich súčasných a budúcich pracovných rolách.

Teambuilding

Poskytujeme na mieru šité teambuildingové programy, zamerané na podporu:

 • Tímovej spolupráce
 • Kooperácie a komunikácie v tíme
 • Kreativity a riešenia problémov
 • Strategických zručností a plánovania


Obsah, formu ako aj ciele prispôsobujeme veľkosti pracovnej skupiny:

 •  od 5 do 40 zamestnancov – teambuilding prispôsobený malým pracovným tímom alebo stredne veľkým pracovným skupinám
 • od 40 do 200 zamestnancov – pre veľké pracovné skupiny program prispôsobíme eventovou formou pre veľké skupiny 

E-learning

Vytvárame obsahy online vzdelávania pre klientov na mieru.

Využívame kombináciu animovaných videí s profesionálnym voiceoverom a titulkami, webináre a interaktívne online vzdelávacie moduly. V prípade požiadavky vieme zapracovať aj interné materiály. E-learning pripravujeme s prvkami a farbami korporátnej identity.

Animácie vytvárame na mieru pre vašu spoločnosť – preto môžu byť aj personalizované do vzhľadu kľúčových osôb vašej organizácie.

V rámci e-learningu sa zameriavame na nasledujúce oblasti:

 • Soft skills
 • Hard skills
 • Instructional design

Spoločne identifikujeme riešenia pre vaše výzvy a posunieme vás vpred

Ak máte akékoľvek otázky, potreby či záujem o spoluprácu, neváhajte nás osloviť. Naša personálna agentúra vám pomôže nájsť talenty, poskytne vám expertné poradenstvo a efektívne riešenia pre vášu firmu.