Kontakt  

info@prebonus.sk

+421 908 751 563
+421 905 880 200
+421 2 4363 9124

PRE BONUS Consulting, s.r.o.
Poľná 1
811 08 Bratislava

Kontaktný formulár

Fakturačné údaje

PRE BONUS Consulting, s.r.o.
Poľná 1
811 08 Bratislava

IČO: 46 885 471
IČ DPH: SK 202 363 5658
Bankové spojenie: SK 80 7500 0000 0040 1689 4609

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I,
oddiel Sro, vložka číslo: 84978/B.

PRE BONUS Consulting
S rešpektom k potrebám, s vysokou mierou profesionality, s čo najväčším efektom pre klienta.