Náš tím  

Sme členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR.

Sme členom Aliancia personálnych agentúr Slovenska.

Tomáš PerlovskýManaging Partner / Project Coordinator

Expert v oblastiach

Manažérske skúsenosti

HR Senior Manager a Change Manager s viac ako 15 ročnými skúsenosťami v sektoroch:
Bankovníctvo (HR Director CSOB group a súčasne Istrobanka)
IT (HR Director First Data, SK, HU, CZ, RS, PL)
Elektrotechnika (ABB)

Jazykové znalosti

slovenčina, angličtina, ruština

Vzdelanie

V roku 1998 absolvoval štúdium andragogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ďalšie vzdelávanie

Marián ŠtermenskýTréner & kouč

Expert v oblastiach

Manažérske skúsenosti

Dlhodobé skúsenosti na riadiacej pozícii v oblasti strategického HR a medzinárodných rozvojových programov. Pôsobil ako kouč, tréner v sektoroch logistika, IT, bankovníctvo, služby.

Jazykové znalosti

slovenčina, angličtina, nemčina, taliančina.

Vzdelanie

V roku 2007 ukončil vzdelanie v oblasti andragogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval viaceré študijné stáže na univerzitách Bocconi, Uni Roma Tre, Universita di Perugia v oblasti pracovnej psychológie a personálneho manažementu. Doktorát získal v roku 2009 v oblasti rozvoja assessment a development centra.

Ďalšie vzdelávanie

Adriana HavašováTréner & kouč

Expert v oblastiach

Vzdelanie

V roku 2003 absolvovala štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ďalšie vzdelanie

Róbert ObertaTréner & kouč

Expert v oblastiach

Od roku 1998 pracuje v oblasti prípravy a realizácie kurzov, tréningov a špecializovaných výcvikov pre rôzne oblasti priemyslu a služieb. Má viacročné skúsenosti na manažérskych pozíciách v oblasti HR. Je autorom viacerých výcvikových programov, učebných textov a metodických postupov.

Vzdelanie

V roku 1990 ukončil vzdelanie v oblasti andragogiky a v roku 1997 v odbore psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát získal v roku 2002 za rozvoj interaktívnych postupov v celoživotnom vzdelávaní.

Hon ChongTréner & lektor

Expert v oblastiach

Hon Chong má viac ako 9 ročné skúsenosti ako jazykový lektor a tréner v medzinárodnom prostredí.
Aktuálne pôsobí v Bratislave, kde sa venuje Speech and Drama Centre – kde realizuje kurzy a workshopy v oblasti verejného prejavu, komunikačných zručností, business English, mediálny tréning a veľa ďalších.
Počas svojej kariéry spolupracoval Hon Chong s mnohými klientami, ktorí vysoko oceňujú jeho prácu, ako napríklad Erste Bank Group IT, E.ON Slovakia, Allianz Slovakia, Sberbank Slovakia

Jazykové znalosti

angličtina

Vzdelanie

St. Cloud State University, Minnesota, USA - 2002
Špecializácia: Mass Communications - specialized in TV, film and video productions, Theater Arts.

Ďalšie vzdelávanie

Jana RaýmanSr. konzultant

Expert v oblastiach

Manažérske skúsenosti

Dlhoročné manažérske skúsenosti s transformujúcou sa spoločnosťou a na to nadväzujúce meniace sa požiadavky na manažovanie ľudských zdrojov. Oblasť manažérskeho pôsobenia – telekomunikácie.

Jazykové znalosti

slovenčina, angličtina

Vzdelanie

V roku 1998 ukončené vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Rigorózna skúška absolvovaná na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici z predmetov obchodné a pracovné právo. Téma záverečnej rigoróznej práce - Skončenie pracovného pomeru.

Ďalšie vzdelávanie

PRE BONUS Consulting
S rešpektom k potrebám, s vysokou mierou profesionality, s čo najväčším efektom pre klienta.