Recruitment & Headhunting

Výberový proces začíname precíznou identifikáciou klienta. Našou prioritou je dôkladne spoznať Vašu spoločnosť, porozumieť Vášmu fungovaniu, vnímať Vaše hodnoty, Vašu víziu a Váš biznis.

Záleží nám na vytvorení vzájomnej dôvery, ktorá je predpokladom úspechu vo vyhľadávaní Vašich nových kolegov. Pôsobíme na slovenskom, stredoeurópskom aj východoeurópskom trhu práce, ktorý poznáme detailne vďaka dlhoročným skúsenostiam v HR biznise.

Po dôkladnej identifikácii Vašej spoločnosti a Vašich HR potrieb Vám navrhneme vhodný nástroj výberu Vášho nového kolegu.

  • Recruitment
  • Executive search
  • Headhunting

Hodnotiaca a rozvojová diagnostika

Poskytneme vám komplexnejší pohľad prostredníctvom certifikovanéj batérie na vašich kolegov, spolupracovníkov a kandidátov prostredníctvom psychodiagnostických nástrojov.

Na čo slúži a prečo je to podstatné?
Objektívne hodnotenie, ktoré dopĺňa a validuje hypotézy stanovené v procese diagnostiky kandidáta alebo zamestnanca. Je neoddeliteľnou súčasťou výberového konania.

Diagnostická batéria sa skladá z psychologických testov, osobnostných dotazníkov, štruktúrovaných rozhovorov a hodnotiacich cvičení, ktoré umožňujú posúdiť schopnosti, znalosti, osobnostné vlastnosti, pracovné preferencie a ďalšie valídne faktory týkajúce sa kandidáta alebo zamestnanca.

Diagnostický proces je orientovaný na rôzne zamestnanecké skupiny:

  • Manažment
  • Obchod
  • Špecialisti
  • Talenti
  • Kandidáti

Spoločne identifikujeme riešenia pre vaše výzvy a posunieme vás vpred

Ak máte akékoľvek otázky, potreby či záujem o spoluprácu, neváhajte nás osloviť. Naša personálna agentúra vám pomôže nájsť talenty, poskytne vám expertné poradenstvo a efektívne riešenia pre vášu firmu.