Výber zamestnancov  

Pri výbere zamestnancov pracujeme systémom nielen databázového výberu kandidátov ale tiež systémom priameho oslovenia. Pri našej práci využívame rôzne nadstavbové nástroje, najmä asessment centrum a psychodiagnostické testy.

Executive Search

Recruitment

PRE BONUS Consulting
S rešpektom k potrebám, s vysokou mierou profesionality, s čo najväčším efektom pre klienta.