S rešpektom k potrebám,
s vysokou mierou profesionality, s čo najväčším efektom pre klienta

Poskytujeme expertné poradenstvo a služby vo všetkých oblastiach ľudských zdrojov prispôsobené potrebám vašej firmy.

Naši spokojní klienti

Naše služby

Vzdelávanie

Zvýšte mieru tímovej spolupráce, kreativity a komunikácie prostredníctvom angažujúceho teambuildingového dňa.

Teambuilding

Zvýšte mieru tímovej spolupráce, kreativity a komunikácie prostredníctvom angažujúceho teambuildingového dňa.

E-learning

Interaktívne riešenia pre online vzdelávanie.

Koučing

Individuálna alebo skupinová forma profesijného a osobného rozvoja.

Recruitment & Headhunting

Efektívny spôsob obsadenia voľných pozícií vyhovujúcimi kandidátmi.

Hodnotiaca a rozvojová diagnostika

Objektívna metóda komplexného posúdenia potenciálu a príležitostí zamestnancov.

Naše profesionálne referencie

Budujeme vzájomnú dôveru s klientom na rôznych projektoch dlhodobo.
Naši klienti sú naši partneri.

Sme úspešní žiadatelia a realizujeme projekt číslo: 2022-2-SK01-KA122-ADU-000092358

s názvom: Profesionalita, rešpekt, efektivita vzdelávania = BONUS (ďalej len „projekt“) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  v období 1.3.2023 do 29.2.2024.

Spoločne identifikujeme riešenia pre vaše výzvy a posunieme vás vpred

Ak máte akékoľvek otázky, potreby či záujem o spoluprácu, neváhajte nás osloviť. Naša personálna agentúra vám pomôže nájsť talenty, poskytne vám expertné poradenstvo a efektívne riešenia pre vašu firmu.