Rozvojové & tréningové programy

Špecializujeme sa na rozvoj jednotlivcov, tímov a organizačných systémov v oblastiach:

 • manažérskych kompetencií a zručností
 • lídrov
 • strategický manažment
 • obchodnícke zručnosti
 • riadenie zmeny
 • projektové riadenie
 • riadenie výkonu
 • teambuilding

Rozvoj prebieha formou tréningu, koučingu, seminárov, workshopov, či zážitkovou formou.

Viac informácií

Odmeňovanie & benefity

 1. Štruktúra celkovej odmeny
 2. Tvorba a stratégie odmeňovania
 3. Analýza
 4. HR kontroling
 5. Politika benefitov

Viac informácií

Výber zamestnancov

Pri výbere zamestnancov pracujeme systémom nielen databázového výberu kandidátov ale tiež systémom priameho oslovenia. Pri našej práci využívame rôzne nadstavbové nástroje, najmä asessment centrum a psychodiagnostické testy.

Viac informácií

PRE BONUS Consulting
S rešpektom k potrebám, s vysokou mierou profesionality, s čo najväčším efektom pre klienta.