Rozvojové a tréningové programy Na základe vašich potrieb sme pripravení pripraviť vám jedinečný program na mieru.

Špecializujeme sa na rozvoj jednotlivcov, tímov a organizačných systémov v oblastiach:

 • manažérskych kompetencií a zručností
 • lídrov
 • strategický manažment
 • obchodnícke zručnosti
 • action learning
 • development centrum
 • riadenie zmeny
 • projektové riadenie
 • riadenie výkonu
 • teambuilding
 • individuálny a skupinový koučing

Formy rozvoja: tréning, koučing, seminár, workshop, zážitková forma.

Tréningové portfólio

 • Vedenie porád a presadenie úloh
 • Stres manažment v riadiacej práci
 • Time control a time manažment v práci manažéra
 • Efektívna horizontálna a vertikálna komunikácia v riadení výkonu
 • Prezentačné zručnosti a verejné vystúpenie manažéra
 • Budovanie a riadenie tímu
 • Štýly riadenia a ich modifikácia v závislosti od kontextu
 • Koučing v riadiacej práci
 • Základy pre personálne činnosti v tíme
 • Proklientské správanie v práci špecialistu IT
 • Riešenie problémov a konfliktov v tíme
 • Umenie rokovať a vyjednávať
 • Vedenie projektových tímov
 • Vyhorenie personálu, jeho včasné rozoznanie a prevencia
 • Empatická asertivita
 • Obchodnícke zručnosti
 • Motivácia a motivačné riadenie
 • Spätná väzba ako efektívny nástroj riadenia
 • Telefonická komunikácia so zákazníkom
 • Sebariadenia a sebarozvoj
 • Emocionálna inteligencia v internej a externej komunikácii
 • Tvorba a presadenie plánov alebo ako znížiť operatívu
 • Hodnoty, ciele a pravidlá v pracovnom prostredí a ich akceptácia

PRE BONUS Consulting
S rešpektom k potrebám, s vysokou mierou profesionality, s čo najväčším efektom pre klienta.