Outsourcing miezd  

Externé spracovanie (outsourcing) miezd vám môže priniesť značnú úsporu nákladov na celkové spracovanie miezd, náklady na softvér, vzdelávanie zamestnancov. Získaný čas a investície môžete sústrediť na kľúčové činnosti vášho biznisu.

Externé spracovanie miezd

 • výpočet miezd v zmysle platnej legislatívy
 • výpočet odvodov poistného
 • výkazy a komunikácia s externýni inštitúciami (Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne)
 • interné a externé zrážky zamestnancov
 • zdanenie zamestnancov
 • vyhotovovanie potvrdení o príjme zamestnancov
 • vytvorenie zápočtových listov
 • ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov
 • výplatné pásky (tlačová alebo elektronická forma)
 • štatistické výkazy
 • mesačná rekapitulácia miezd

Ako vám vieme ešte pomôcť?

 • Outsourcing/poradenstvo pri prepúšťaní zamestnancov.
 • V prípade potreby prispôsobíme pracovno-právne dokumenty pre potreby vašej spoločnosti.
 • Na základe vašej požiadavky vieme upraviť vaše interné pracovno-právne predpisy.
 • PRE BONUS Consulting
  S rešpektom k potrebám, s vysokou mierou profesionality, s čo najväčším efektom pre klienta.